Dünya süper ligi için yol haritası belirlendi.

Türkiye'nin global arenada şansı en yüksek sektörleri arasında mobilya ilk sıralarda yer alıyor. Bu durumu yaratan birden fazla nedenden söz edilebilir. Öncelikle geleneksel sektör mobilya, Türkiye genelinde çok sayıda kent merkezinde ciddi üretim kapasitesine ve kalitesine sahip olma yönü ile öne çıkıyor. Kümelenme metodu ile çok sayıda kentin en temel sanayi yapısını oluşturuyor. Mobilya sektörünün Türkiye'de yoğunlaştığı iller incelendiğinde Kayseri, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir ön planda. Yanı sıra Eskişehir, Sakarya, Bolu, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir, Antalya ve Burdur'da da sektör hızlı adımlarla ilerliyor, Yine Adana ve özellikle Hatay gibi kentler de son dönem yatırımları ile öne çıktı. İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, bu noktada mobilya ihtisas OSB'lerin sayısının artması gerektiğini

ısrarla dile getiriyor. Güleç'in gösterdiği bir gelişme, aslında sektörün dünyada özellikle son iki yıldır neden şansını daha da yükselttiğini açıkça ortaya koyuyor.

Salgın sürecinin lojistik açıdan şanslı saydığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydeden Ahmet Güleç, "Yaşanan tedarik sorunları ve artan navlun fiyatları nedeniyle küresel oyuncular yerel üretime ve yakın coğrafyaya yöneldiğini belirterek, "Birçok üretici de Türkiye'de üretim yapma kararı aldı. Bu kararı alan üreticilerin en sonuncusu da İsveç merkezli mobilya devi oldu" diyor.

Güleç, bir noktaya-daha dikkat çekiyor. Hali hazırda kapasite kullanım oranının yüzde 76'ları bulduğuna işaret eden Güleç, küçük işletmelerde bu rakamın yüzde 40'lara gerilediğini söylüyor.

Son 10 yılda dış pazarlarda yakaladığı yüksek ivme ile küresel mobilya^hracatında 6 basamak yükselerek 8'inci sıraya gelen Türk mobilya sanayi dünya pazarında 5'inci olmak için yeni yol haritası belirledi. 2023 yılı için çizilen hedefte bu yıl 4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi planlanan ihracatın süreçte 10 milyar dolara çıkarılması bekleniyor. Böylece Kanada, ABD, Meksika ve Vietnam'ı geçerek en fazla mobilya ihracatı yapan Çin, Almanya, Polonya, İtalya'nın olduğu listede 5'inci sırada yer almayı amaçlıyor.

Geri dönüşüme dönük uygulamalar hızlandı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak çevreci uygulamalar sektör oyuncularının daha fazla gündemine gelmeye başladı. Doğtaş markası, 2024yılına kadar portföyünün yüzde 40'ını yüzde 100 geri

dönüşümlü kumaşla hayata geçirmeyi hedeflerken, MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "Hammaddeye ulaşımdaki zorluk, eskiden beri devam eden bir konuyu daha tekrar gün yüzüne çıkardı. Artık hepimiz sürdüriilebirliği konuşuyoruz, mobilyada geçmiş yıllara oranla mobilya değiştirme sıklığı 8 yıla kadar düştü. Değiştirilen her mobilya ise çöp yığınlarının arasına karışıyor ya da yakılıyor. Bu da her yıl mobilya üretiminin yüzde 70'inin çöpe gitmesi, başka bir ifadeyle ülke ekonomisine zarar verilmesi anlamına geliyor. Bu amaçla geri dönüşüm sektöründe (cam, plastik, kağıt), mobilya ürünleri üzerine yani mobilya hurdacılığı üzerine yeni bir alt kategori oluşturulmalı" dedi. "Sunta üreticilerine ormanlar yerine geri dönüşüm ürünleri kullandıkları takdirde daha avantajlı olacakları teşvikler uygulanmalı" diyen Çalışkan, "Ormanları kesmeden eski mobilyalarımızı geri dönüştürebilmeliyiz" dedi. MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan da geri dönüşümün önemli bir konu olduğunu bunun için de sürecin hem atık yönetimi şirketleri hem de devlet tarafında yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam da, "Eğer geri dönüşüm olursa hammaddemiz olan MDF'de sıkıntının önüne geçilebilir" diye konuştu. Ahmet Güleç MOSFED olarak sektörün geri dönüşüm oranlarının ölçümü ve atıkların yeniden kullanımı için öncü çalışmalar başlatacaklarını duyurdu.

YOL HARİTASINDA ÇEVRE ÖN PLANDA

Bu yüksek hedeflerle ilgili olarak sektörün gündemi epey yoğun. İç pazarda yoğun rekabet içerisinde olan şirketlerin yurt dışı faaliyetlerinde güç birliğine gitmeleri son dönemin önemli girişimlerinden biri olarak kabul edilebilir. Mobilyanın en büyük 7 markası dış pazarlarda ortak hareket etmek için birleşerek ihracat için dış ticaret şirketi kurdu. Böylece yurtdışı lojistik maliyetlerini azaltmayı amaçlarken, bir diğer önemli adım da kümelenme üzerine oldu. Türkiye'nin mobilya üretimi kadar mobilya üretiminde kullanılan aksesuar ve yan sanayisinde de güçlü bir altyapı var. Aksesuar ve ağaç hammadde sanayisi de son derece güçlü.

Hatay'da Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi açılırken, İzmir TorbalI'da yakın zamanda bir OSB açılacak. Yeni OSB'lerle yan sanayi ve ana sanayinin entegre çalışma imkanı daha fazla artacak. Aynı zamanda son yıllarda birçok marka kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezlerine tasarım merkezleri ekleyerek rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Yurt içinden ve yurt dışından yaratıcı tasarımcılarla çalışan firma sayısı hızlı artıyor.

Sektör aynı zamanda çevreci adımlar da atıyor. Eski mobilyaların geri dönüştürülmesinin yanı sıra geri dönüştürülmüş plastikten kumaş ve malzeme kullanımı da giderek kendine yer bulmaya başlıyor. Çevre duyarlılığı yüksek, yeşil ekonomi rotasında ilerleyen sanayi yapısı hızla genişliyor. Yine dijitalleşme ve özellikle e-ticaret uygulamaları sektörde hızlı yaygınlaşıyor.