Yüzeyler yüksek kaliteli ve yüksek parlaklıkdaki folyo ile çevrilidir. Ön paneller çepeçevre hafifçe yuvarlatılmış, modern ve yumuşak hatlar elde edilmiştir.

The surface is surrounded by high quality and high-gloss the foil. Round slightly rounded front panels was obtained modern and soft lines .